Участь студентів ННІ ФЕМ ПолтНТУ в навчальній програмі модулю Жана Моне

24 травня 2017 р.

За матеріалами кафедри економіки підприємства та управління персоналом ННІ ФЕМ ПолтНТУ

23-24 травня 2017 року доценти кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету Олександр Кубатко та Богдан Ковальов провели серію лекцій та тренінгів для студентів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка в рамках навчального модулю Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України» (573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE). Спільне читання лекцій та обмін викладацькими практиками між Сумським державним університетом та ПолтНТУ відбувається в рамках підписаного двостороннього договору про співпрацю.

Image Not Found

Під час лекцій доцент Кубатко О.В. обговорив зі студентами економічні, соціальні та історичні передумови формування європейських інтеграційних об’єднань та проаналізував основні етапи розвитку економіки ЄС. Окремою частиною лекційного матеріалу були питання, пов’язані із актуальними можливостями та поточними викликами, що стоять перед Україною у відносинах з ЄС. Після завершення лекційного матеріалу доценти Ковальов Б.Л. та Кубатко О.В. провели бізнес-тренінг щодо активізації торгівлі вітчизняними товарами на закордонних ринках, в тому числі на ринку ЄС. Тож наші студенти мали змогу проаналізувати конкурентоспроможність української продукції, самостійно вибрати ринки збуту та запропонувати канали просування продукції на європейські ринки.

Image Not Found

По завершенню лекцій та тренінгу студентам із ПолтНТУ було презентовано онлайн курс «Основи європейської економіки та торгівельної політики ЄС» (https://elearning.sumdu.edu.ua/s/b8-di8), а для активних учасників було видано відповідні сертифікати.

Image Not Found

Під час проведення даного заходу гості відмітили гарну організацію та гостинність зі сторони завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом к.е.н, професора Чевганової В.Я.

Image Not Found

У свою чергу, Віра Яківна висловила впевненість, щодо поглиблення подальшої співпраці між Навчально-науковим інститутом фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ та Навчально-науковим інститутом фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького СумДУ в напрямку професійного обміну науково-педагогічними працівниками для проведення лекцій, семінарів, тренінгів, проведення спільних лекційних курсів та тренінгів для студентів, спільних публікацій підручників, навчальних посібників та реалізації інших форм освітньої та наукової співпраці.

Image Not Found