ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ ПРИЙНЯЛА УЧАСТЬ У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ ПРОВІДНОГО ВУЗу УКРАЇНИ

09 лютого 2018 р.

За матеріалами кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка Безрукова Наталія Валеріївна в рамках стажування на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, виступила на методологічному семінарі з доповідю на тему: «Нові «зірки» глобальної економіки: ТІККС приходить на місце БРІКС». Доповідь була підготовлена за матеріалами статті, яка була опублікована у польському виданні Journal of International Studies (НМБД Scopus, автори статті Чичкало-Кондрацька І.Б., Безрукова Н.В., Свічкарь В.А.).

Image Not Found

Доповідь викликала інтерес до проблеми, що досліджувалася, та багато запитань. В обговорюванні прийняли участь провідні українські науковці в сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.

Image Not Found

В результаті обговорювання були сформульовані напрями подальшого дослідження в цій сфері.

Image Not Found