ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 70-Ї НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПолтНТУ

28 травня 2018 р.

За матеріалами кафедри економіки підприємства та управління персоналом

10-11 травня 2018 року в рамках ювілейної 70-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ відбулися засідання секції економіки підприємства та управління персоналом.

Image Not Found

У засіданнях секції взяли участь 52 особи, серед яких були студенти різних спеціальностей, молоді вчені та науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства та управління персоналом, а також представник Полтавської державної аграрної академії.

Image Not Found

До уваги присутніх було представлено 14 наукових доповідей, тематика яких була пов’язана із актуальними проблемами будівельної галузі, ринку житла, продовольчої безпеки, зовнішньої та внутрішньої торгівлі, переробки вторинних ресурсів, управління інноваційно-високотехнологічним розвитком та інноваційною діяльністю, вдосконалення систем мотивування, розвитку, оцінювання та оплати праці персоналу суб’єктів підприємництва.

Image Not Found

Відкрила роботу секції завідувач кафедри, професор Чевганова Віра Яківна, яка відзначила досягнення та окреслила напрями й перспективи покращення якості наукових досліджень і розробок кафедри економіки підприємства та управління персоналом.

Image Not Found

Учасники засідання активно взяли участь в обговоренні доповідей доцента Хадарцева О.В., старших викладачів Валявського С.М. та Галайди Т.О.

За результатами засідань кращими були визначені доповіді старшого викладача Міняйленко І.В. на тему «Проблеми та перспективи розвитку будівництва в Полтавському регіоні» та доцента Самойлик Ю.В. на тему «Роль зовнішньої торгівлі у забезпеченні продовольчої безпеки».

Image Not Found

Особливий інтерес серед присутніх викликали також виступи студентів: гр.401-УП Іщенко О. (науковий керівник доцент О.В. Григор’єва); гр. 302-УП Дяченко Ю. та Сокури С. (науковий керівник старший викладач Т.О. Галайда); гр. 101-Е Олешко К. (науковий керівник доцент С.Б. Іваницька); гр. 302-ЕП Введенської А. (науковий керівник доцент О.В. Рєдкін).

Image Not Found

Кращою студентською доповіддю першого засідання було одноголосно визнано «Особливості оцінювання трудового потенціалу працівників підприємства» студентки гр. 301-УП Ушакової Ю. (науковий керівник старший викладач І.В. Міняйленко).

Image Not Found

Кращою студентською доповіддю другого засідання визнано «Розроблення стратегії та програми інноваційно-високотехнологічного розвитку промислового підприємства» студентки гр. 302-ЕП Селецької А. (науковий керівник доцент О.В. Рєдкін).

Image Not Found

Бажаємо всім учасникам конференції нових успіхів та досягнень в науково-дослідницькій діяльності!

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found