РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ У 2018 РОЦІ

19 травня 2018 р.

За матеріалами кафедри економічної теорії та економічної кібернетики

Одним з напрямів підвищення якості підготовки фахівців в сучасних умовах є органічне поєднання навчального процесу з науково-дослідницькою роботою. Під час виконання якої, набуті теоретичні знання застосовуються студентами для розв’язування практичних задач під керівництвом досвідчених викладачів. За ефективної організації наукової роботи студенти зможуть показати власну ініціативність і наполегливість, проявити творчий підхід, а також виробити комунікативні навички роботи в колективі. Результатом є більш гармонійний розвиток особистості, усвідомлення власної професійної компетентності, здатність працювати самостійно та відчуття впевненості у правильному виборі спеціальності.

Image Not Found

За результатами науково-дослідницької роботи за 4 місяці 2018 року студенти з викладачами вже опублікували чотири статті у фахових збірниках, які входять до НМБД Index Copernicus: Вербицька І. (401-ЕК), Наконечний Є. і Хижний Р. (401-ЕК) [кер. – к.т.н.. доц. Харченко Ю.А.] та Шевченко О. (401-ЕФ), Солод В. (201-ЕК) [кер. – к.е.н., доц. Шевченко О.М.].

Image Not Found

Понад 20 тез студенти підготували та виступили з доповідями на ювілейній 70-тій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ. Кращими визначено наукові роботи студентів Яценко В. (501-ЕО) [кер. – д.е.н., проф. Дубіщев В.П.] та Кудінова О. (501-ЕК) [кер. – к.т.н.. доц. Харченко Ю.А.]. Також активну участь студенти брали у роботі 4-тої секції ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність». Під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено 77 доповідей, тези яких опубліковано в збірнику. Найбільш цікавими були виступи Комарової О. (501-ЕК) [кер. – д.е.н., проф. Дубіщев В.П.] на тему «Догляд за дитиною 3-х років у вимірах соціальної відповідальності» та Мірошниченко Т. (401-ЕК) [кер. – к.е.н., доц. Панасенко Н.Л.] на тему «Аналіз динаміки середньої заробітної плати в Україні».

Image Not Found

Бажаємо нашим студентам натхнення, впевненості у власних силах і нових успіхів в навчанні та науковій роботі.

Image Not Found