Завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу – учасник розширеного засідання Науково-методичної підкомісії МОН України з міжнародних економічних відносин

30 травня 2018 р.

За матеріалами кафедри міжнародної економіки та маркетингу

23 травня 2018 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в українських вишах», який проходив у форматі розширеного засідання Науково-методичної підкомісії МОН України з міжнародних економічних відносин.

Image Not Found

У заході взяла участь д.е.н, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна.

Основними доповідачами на круглому столі були:

- Луцишин З.О., голова підкомісії 292 з міжнародних економічних відносин НМК МОН України, д.е.н, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Лук'яненко Д.Г., ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор;

- Орєхова Т.В., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету імені Василя Стуса, д.е.н, професор.

Image Not Found

Обговорювалися питання, особливо актуальні та важливі для формування компетентностей майбутнього фахівця з міжнародних економічних відносин в умовах сучасних викликів, зокрема: наукові та ринкові перспективи розвитку спеціальності «Міжнародні економічні відносини», сучасний стан розробки та прийняття стандартів вищої освіти України першого, другого та третього рівнів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», виклики ринку праці фаховим компетентностям випускників спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

У дискусії взяли участь д.е.н., проф. Сохацька О.М., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету; д.е.н., проф. Шнирков О.І., завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б., завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; д.е.н., проф. Гринкевич С.С., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного аграрного університету та ін.

Image Not Found

За результатами засідання круглого столу до МОН України були направлені відповідні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців зі спеціальності міжнародні економічні відносини.

Image Not Found
Image Not Found